Informacja wytworzona przez: Jolanta Chmara - dyrektor

12.07.2021 r. - Przetarg "Przebudowa pomieszczeń szkoły"

594 KBPobierzPodgląd pliku
Informacja wytworzona przez: Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz - dyrektor

19.20.2017 r. - rozstrzygnięcie - Remont nawierzchni

51 KBPobierzPodgląd pliku

18.09.2017 r. - opis przedmiotu zamówienia - wymiana starego placu utwardzonego z płytek betonowych

161 KBPobierzPodgląd pliku

18.09.2017 r. - umowa o roboty budowlane

296 KBPobierzPodgląd pliku

18.09.2017 r. - Przedmiar - remont placu

31 KBPobierzPodgląd pliku

18.09.2017 r. - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

466 KBPobierzPodgląd pliku

25.08.2017 - Przedmiar - remont placu

31 KBPobierzPodgląd pliku

25.08.2017 - Opis przedmiotu zamówienia - remont placu

161 KBPobierzPodgląd pliku

25.08.2017 - Specyfikacja remont placu

466 KBPobierzPodgląd pliku

25.08.2017 - Umowa remont placu

295 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - Ogłoszenie - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zaprasza do złożenia ofert na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2017 nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej

187 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - REGULAMIN przeprowadzenia konkursu ofertowego pisemnego na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5

225 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - Formularz ofertowy na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2015r. części nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5

316 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - umowa dzierżawy części budynku Szkoły Podstawowej nr 5

187 KBPobierzPodgląd pliku

19.03.2017 r. - Ogłoszenie Konkurs ofertowy na dzierżawę budynku Szkoły

133 KBPobierzPodgląd pliku

09.02.2017 - UMOWA DZIERŻAWY

187 KBPobierzPodgląd pliku

09.02.2017 - FORMULARZ OFERTOWY

316 KBPobierzPodgląd pliku

09.02.2017 - Regulamin przeprowadzenia konkursu na dzierżawę

225 KBPobierzPodgląd pliku

09.02.2017 - Konkurs ofertowy na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5

193 KBPobierzPodgląd pliku

19.07.2016 - Ogłoszenie o przetargu na remont w budynku szkoły

237 KBPobierzPodgląd pliku

16.07.2016 -Unieważnienie przetargu na Remont węzłów sanitarnych

27 KBPobierzPodgląd pliku