Informacja wytworzona przez: Jolanta Chmara - dyrektor

Formularz Z-15B

345 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz Z-15A

483 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

168 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o urlop opiekuńczy

172 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o urlop

175 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14

101 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o urlop bezpłatny

108 KBPobierzPodgląd pliku