Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,
 • Korespondencja może być kierowana pod adres:

  Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
  ul. Arciszewskiego 20
  78-100 Kołobrzeg
  sekretariat@sp5kg.pl

  Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Godziny urzędowania sekretariatu:
  poniedziałek - piątek 07.30 -15.30 - kontakt telefoniczny
  Uczniowie przyjmowani są od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.
 • Przyjęcia rodziców przez dyrektora szkoły:
  codziennie (po wcześniejszym umówieniu) w godzinach od 10.00 do 15.00
  - w czasie pandemii Coronavirus jedynie kontakt mailowy i telefoniczny