Organizacja szkoły:


Organy:

  • Dyrektor szkoły,
  • Wicedyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Administracja szkoły,
  • Rada Rodziców,
  • Parlament Uczniowski