Informacja wytworzona przez: Jolanta Chmara - dyrektor

03.01.2023 r. - Obsługa, nadzór techniczny, przeglądy i konserwacje kotłowni

182 KBPobierzPodgląd pliku

02.01.2023 r. - Dotyczy konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń w okresie wakacyjnym 2023 r.

544 KBPobierzPodgląd pliku

15.12.2022 r. - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z turbowentami

268 KBPobierzPodgląd pliku

28.11.2022 r. - Dzierżawa pomieszczeń w okresie wakacyjnym 2023 r.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

28.11.2022 r. - Wykonanie nawiewników okiennych

15.7 KBPobierzPodgląd pliku

21.09.2022 r. - Sprzęt elektroniczny do pracowni językowej 24 stanowiskowej oraz dron

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

21.09.2022 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego oraz montaż pracowni językowej 24 stanowiskowej

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

19.08.2022 r. - Świadczenie dostarczania i wydawania posiłków do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5

453 KBPobierzPodgląd pliku

01.08.2022 - Zakup książek i audiobooków do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 - protokół

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

23.06.2022 r. - Zakup książek i audiobooków do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3

508 KBPobierzPodgląd pliku

23.06.2022 r. - Załącznik do "Zakup książek i audiobooków do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3"

447 KBPobierzPodgląd pliku

15.06.2022 r. - Obsługa, nadzór techniczny, przeglądy i konserwacje kotłowni

182 KBPobierzPodgląd pliku

12.04.2022 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego oraz szkolenie i wsparcie techniczne w ramach programu Laboratorium Przyszłości 9

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

28.02.2022 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego oraz szkolenie i wsparcie techniczne w ramach programu Laboratorium Przyszłości 8

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

28.02.2022 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego oraz szkolenie i wsparcie techniczne w ramach programu Laboratorium Przyszłości 7

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

07.02.2022 r. - Dostawa wyposażenia stanowisk w ramach programu Laboratorium Przyszłości

239 KBPobierzPodgląd pliku

22.12.2021 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Laboratorium Przyszłości 5

599 KBPobierzPodgląd pliku

09.12.2021 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Laboratorium Przyszłości 4

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

09.12.2021 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Laboratorium Przyszłości 3

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

07.12.2021 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Laboratorium Przyszłości 2

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

07.12.2021 r. - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Laboratorium Przyszłości

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

27.10.2021 r. - OGŁOSZENIE O WYBORZE "Dzierżawa pomieszczeń kuchennych"

99 KBPobierzPodgląd pliku

19.10.2021 r. - Wniosek ofertowy na dzierżawę pomieszczeń kuchni

132 KBPobierzPodgląd pliku

19.10.2021 r. - ogłoszenie konkursu na dzierżawę kuchni szkolnej

127 KBPobierzPodgląd pliku

19.10.2021 r. - Regulamin konkursu na dzierżawę kuchni

204 KBPobierzPodgląd pliku

19.10.2021 r. - UMOWA DZIERŻAWY pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu

185 KBPobierzPodgląd pliku

07.10.2021 r. - Dostawa kompletnego systemu BFB

607 KBPobierzPodgląd pliku

23.08.2021 r. - Ogłoszenie o wyborze nadzór budowlany

98 KBPobierzPodgląd pliku

16.08.2021 r. - Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru inwestorskiego

216 KBPobierzPodgląd pliku

16.08.2021 r. - UMOWA inspektor nadzoru inwestorskiego

111 KBPobierzPodgląd pliku

16.08.2021 r. - Treść oferty inspektor nadzoru inwestorskiego

236 KBPobierzPodgląd pliku

14.07.2021 r. - Ogłoszenie o wyborze "Dzierżawa pomieszczeń kuchennych"

198 KBPobierzPodgląd pliku

28.06.2021 r. - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

208 KBPobierzPodgląd pliku

28.06.2021 r. - Konkurs Ofertowy na dzierżawę kuchni szkolnej

127 KBPobierzPodgląd pliku

28.06.2021 r. - REGULAMIN KONKURSU na: Dzierżawę kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5

204 KBPobierzPodgląd pliku

28.06.2021 r. - UMOWA DZIERŻAWY pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu prowadzenia stołówki

234 KBPobierzPodgląd pliku

28.06.2021 r. - Wniosek ofertowy na dzierżawę pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5

132 KBPobierzPodgląd pliku

8.03.2021 r. - Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

554 KBPobierzPodgląd pliku
Informacja wytworzona przez: Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz - dyrektor

01.12.2020 r. - Dostawa sprzętu komputerowego

183 KBPobierzPodgląd pliku

10.11.2020 r. - Dostawa sprzętu komputerowego

184 KBPobierzPodgląd pliku

06.11.2020 r. - Dostawa monitorów interaktywnych

183 KBPobierzPodgląd pliku

22.10.2020 - Wykonania projektu budowlanego modernizacji wentylacji grawitacyjnej

242 KBPobierzPodgląd pliku

15.01.2020 r. - klauzula informacyjna kolonie

254 KBPobierzPodgląd pliku

15.01.2020 r. - Kolonie formularz ofertowy

314 KBPobierzPodgląd pliku

15.01.2020 r. - kolonie informacja

185 KBPobierzPodgląd pliku

15.01.2020 r. - Kolonie regulamin konkursu

221 KBPobierzPodgląd pliku

15.01.2020 r. - UMOWA DZIERŻAWY kolonie

154 KBPobierzPodgląd pliku

21.11.2019 r. - Dostawa monitorów interaktywnych

183 KBPobierzPodgląd pliku

20.11.2019 r. - Dostawa sprzętu komputerowego

183 KBPobierzPodgląd pliku

20.11.2019 r. - Dostawa licencji

181 KBPobierzPodgląd pliku

24.10.2019 r. - Drzwi aluminiowe wraz z montażem

181 KBPobierzPodgląd pliku

07.06.2019 r. - Prace pielęgnacyjno-urządzeniowe w drzewostanie posesji szkolnej

179 KBPobierzPodgląd pliku

27.04.2019 r. - Unieważnienie konkursu kolonie 2019

203 KBPobierzPodgląd pliku

27.04.2019 r. - Rozstrzygnięcie konkursu kolonie 2019

126 KBPobierzPodgląd pliku

04.04.2019 r. - UMOWA DZIERŻAWY pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu prowadzenia stołówki

225 KBPobierzPodgląd pliku

04.04.2019 r. - Klauzula informacyjna

254 KBPobierzPodgląd pliku

04.04.2019 r. - REGULAMIN KONKURSU na dzierżawę kuchni szkolnej

205 KBPobierzPodgląd pliku

04.04.2019 r. - OGŁOSZENIE pisemny Konkurs Ofertowy na dzierżawę kuchni szkolnej

127 KBPobierzPodgląd pliku

25.03.2019 r. - Formularz ofertowy - Konkurs ofertowy na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w okresie od 01.07.2019r. do 25.08.2019r.

314 KBPobierzPodgląd pliku

25.03.2019 r. - Informacja na temat konkursu ofertowego na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w okresie od 01.07.2019r. do 25.08.2019r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

25.03.2019 r. - Regulamin konkursu ofertowego na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w okresie od 01.07.2019r. do 25.08.2019r.

221 KBPobierzPodgląd pliku

14.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe: Dostawa serwera oraz stacji roboczej

362 KBPobierzPodgląd pliku

11.10.2018 r. - Prace remontowe – drzwi Porta

186 KBPobierzPodgląd pliku

06.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe - Meble biurowe

181 KBPobierzPodgląd pliku

06.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe - Monitory interaktywne

183 KBPobierzPodgląd pliku

12.09.2018 r. - Zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego

183 KBPobierzPodgląd pliku

10.09.2018 r. - Zapytanie ofertowe Drzwi przeciwpożarowe PORTA

104 KBPobierzPodgląd pliku

15.06.2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu na dzierżawę kuchni

209 KBPobierzPodgląd pliku

14.06.2018 r. - Zakup i montaż wykładziny PCV

139 KBPobierzPodgląd pliku

06.06.2018 r . - Informacja dot. Oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego

63 KBPobierzPodgląd pliku

18.05.2018 r. - Konkurs Ofertowy na dzierżawę kuchni szkolnej

131 KBPobierzPodgląd pliku

18.05.2018 r. - REGULAMIN KONKURSU na Dzierżawę kuchni

208 KBPobierzPodgląd pliku

18.05.2018 r. - UMOWA DZIERŻAWY pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu prowadzenia stołówki

179 KBPobierzPodgląd pliku

18.05.2018 r. - Wniosek ofertowy na dzierżawę pomieszczeń kuchni

134 KBPobierzPodgląd pliku

16.05.2018 r. - Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego

141 KBPobierzPodgląd pliku

28.04.2018 r. - Informacja dot. dzierżawy części budynku szkoły

134 KBPobierzPodgląd pliku

29.03.2018 r. - REGULAMIN przeprowadzenia konkursu ofertowego pisemnego na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5

224 KBPobierzPodgląd pliku

29.03.2018 r. - INFORMACJA dzierżawa w okresie wakacji 2018r. części nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na kolonie

329 KBPobierzPodgląd pliku

29.03.2018 r. - FORMULARZ OFERTOWY dzierżawa w okresie wakacji 2018r. części nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na kolonie

317 KBPobierzPodgląd pliku

12.01.2018 r. - Zakup i montaż wykładziny PCV

94 KBPobierzPodgląd pliku

31.0-7.2017 r. - Zapytanie ofertowe - remont sali gimnastycznej

235 KBPobierzPodgląd pliku

31.07.2017 r. - Kosztorys inwestorski - sala gimnastyczna

52 KBPobierzPodgląd pliku

27.07.2017 r. - Dostawa tablic interaktywnych

67 KBPobierzPodgląd pliku

19.07.2017 r. - Dostawa pomocy dydaktycznych

65 KBPobierzPodgląd pliku

04.07.2017 r. - Zapytanie ofertowe Dostawa tablic interaktywnych

235 KBPobierzPodgląd pliku

27.06.2017 - Zapytanie ofertowe Dostawa wyposażenia do szkolnej pracowni fizyczno –chemicznej

245 KBPobierzPodgląd pliku

19.06.2017 r. - Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego

137 KBPobierzPodgląd pliku

06.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe Dostawa wyposażenia do szkolnej pracowni fizyczno –chemicznej

68 KBPobierzPodgląd pliku

18.05.2017 - Ogłoszenie o wyborze oferenta na dzierżawę kuchni

132 KBPobierzPodgląd pliku

30.04.2017 - Zapytanie ofertowe na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2015r. części nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5

61 KBPobierzPodgląd pliku

25.04.2017 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu i wewnątrz pomieszczeń zaplecza pawilonu sportowego

133 KBPobierzPodgląd pliku

11.04.2017 r. - Oferta Plac zabaw

66 KBPobierzPodgląd pliku

07.04.2017 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu i wewnątrz pomieszczeń zaplecza pawilonu sportowego

446 KBPobierzPodgląd pliku

07.04.2017 r. - Kosztorys Inwestorski

70 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - Ogłoszenie - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zaprasza do złożenia ofert na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2017 nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej

187 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - REGULAMIN przeprowadzenia konkursu ofertowego pisemnego na dzierżawę części budynku Szkoły Podstawowej nr 5

225 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - Formularz ofertowy na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2015r. części nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5

316 KBPobierzPodgląd pliku

31.03.2017 r. - umowa dzierżawy części budynku Szkoły Podstawowej nr 5

187 KBPobierzPodgląd pliku

21.03.2017 r. - Oferta na dostawę i montaż placu zabaw

70 KBPobierzPodgląd pliku

17.03.2017 r. - Ogłoszenie konkurs na dzierżawę kuchni

132 KBPobierzPodgląd pliku

17.03.2017 r. - Projekt umowy dzierżawy kuchni

168 KBPobierzPodgląd pliku

17.03.2017 r. - Regulamin konkursu na dzierżawę kuchni

205 KBPobierzPodgląd pliku

17.03.2017 r. - Wniosek ofertowy na dzierżawę pomieszczeń kuchni

134 KBPobierzPodgląd pliku

06.03.2017 - Oferta na dostawę zestawu multimedialnego

67 KBPobierzPodgląd pliku

11.2016 - Wyniki - zakup książek i audiobooków

133 KBPobierzPodgląd pliku

25.10.2016 - Zapytanie ofertowe - zakup książek i audiobooków

649 KBPobierzPodgląd pliku

03.08.2016 - Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego

138 KBPobierzPodgląd pliku

11.05.2016 - Zapytanie ofertowe plac zabaw

121 KBPobierzPodgląd pliku

01.09.2015 - Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego

336 KBPobierzPodgląd pliku

24.01.2015 - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertowego

82 KBPobierzPodgląd pliku

13.01.2015 - Zmiany w: "Regulaminie przeprowadzenia konkursu ofertowego pisemnego na dzierżawę części budynku"

104 KBPobierzPodgląd pliku

12.01.2015 - Zmiany w: "Konkurs ofertowy na dzierżawę części budynku szkoły w okresie od 30.06-24.08.2015 r."

70 KBPobierzPodgląd pliku

19.11.2014 - Załącznik do oferty - Umowa kolonie

166 KBPobierzPodgląd pliku

19.11.2014 - załącznik do oferty - formularz ofertowy

314 KBPobierzPodgląd pliku

19.11.2014 - załącznik do oferty - oświadczenie przetarg

168 KBPobierzPodgląd pliku

19.11.2014 - załącznik do oferty - regulamin konkursu

223 KBPobierzPodgląd pliku

19.11.2014 - Konkurs ofertowy na dzierżawę części budynku szkoły w okresie od 30.06-24.08.2015 r.

190 KBPobierzPodgląd pliku

03.09.2014 - Wybór oferty - prowadzenie sklepiku szkolnego

148 KBPobierzPodgląd pliku
Informacja wytworzona przez: Hanna Rydzkowska - Fortuna - dyrektor

20.08.2014 - Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego

134 KBPobierzPodgląd pliku

04.07.2014 - Informacja o wynikach konkursu na dzierżawę kuchni szkolnej

196 KBPobierzPodgląd pliku

25.06.2014 - Załącznik do ofery - Konkurs Ofertowy na dzierżawę kuchni szkolnej

274 KBPobierzPodgląd pliku

25.06.2014 - Załącznik nr 1 - Konkurs Ofertowy na dzierżawę kuchni szkolnej

147 KBPobierzPodgląd pliku

25.06.2014 - Konkurs Ofertowy na dzierżawę kuchni szkolnej

196 KBPobierzPodgląd pliku

19.08.2013 - Wybór oferty - prowadzenie sklepiku szkolnego

66 KBPobierzPodgląd pliku

01.08.2013 - Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego

134 KBPobierzPodgląd pliku

21.04.2013 - Wybór oferty - SPRAWOWANIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

92 KBPobierzPodgląd pliku

28.03.2013 - Zapytanie ofertowe - SPRAWOWANIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

117 KBPobierzPodgląd pliku

06.08.2012 - Prowadzenie sklepiku szkolnego

137 KBPobierzPodgląd pliku

19.06.2011 - umowa

215 KBPobierzPodgląd pliku

19.06.2011 - oferta wykonawcy

228 KBPobierzPodgląd pliku

19.06.2011 - regulamin konkursu

181 KBPobierzPodgląd pliku

19.06.2011 - dzierżawa kuchni szkolnej ogłoszenie o konkursie

129 KBPobierzPodgląd pliku