Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

105 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2018

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Świadczenia pracownicze wypłacone w 2018

297 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018

581 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

524 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

571 KBPobierzPodgląd pliku