Informacja dodatkowa 2018

1.5 MBPobierz

Świadczenia pracownicze wypłacone w 2018

297 KBPobierz

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018

581 KBPobierz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018

0.9 MBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

524 KBPobierz

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

571 KBPobierz