Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@sp5kg.pl