Struktura własnościowa podmiotu:

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego. Stanowi własność Gminy Miasto Kołobrzeg, która dysponuje majątkiem szkoły.