Status prawny jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, oddział Koszalin.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Kartę Nauczyciela. Szkoła posiada statut nadany przez Radę Miasta Kołobrzeg.