Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu prowadzi obsługę finansową Szkoły. Sprawozdania finansowe Szkoły znajdują się na stronie: https://bip.cuw.kolobrzeg.pl/10015/Sprawozdania_finansowe/
134 KBPobierzPodgląd pliku
Informacja wytworzona przez: Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz - dyrektor

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

488 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.20219 r.

339 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

289 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans 2020 r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2020 r.

175 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek Zysków i Strat 2020 r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu 2020

48 KBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

105 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2018

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Świadczenia pracownicze wypłacone w 2018

297 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018

581 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

524 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

571 KBPobierzPodgląd pliku