Przedmiot działalności i kompetencje:Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu jest szkolnictwo podstawowe 85.20.Z (wg PKD).