Informacje o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach, archiwach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

 • Księgi inwentarzowe
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Księga zastępstw
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Księga ewidencji uczniów
 • Księga ewidencji dzieci
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Dziennik korespondencyjny
 • Księga arkuszy ocen
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki lekcyjne – w formie elektronicznej
 • Dzienniki specjalistów
 • Dzienniki zajęć innych
 • Ewidencje zwolnień z wychowania fizycznego
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Archiwum dokumentacji szkolnej

  Osoba zainteresowana wglądem do dokumentów i zawartych w nich danych powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.